Ehliyet sınavlarında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, sürücü adayları geri park manevrasında koniler arasına ilk denemede giremezlerse bir kez daha şansları olacak. Bu değişiklik, adaylara sınav stresi altında ek bir fırsat sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, sınav güvenliği ve adaletini korumak adına, başkasını sınav yerine sokanlar 5 yıl boyunca sınavlara katılamayacaklar. Bu önlem, hile girişimlerini caydırmayı hedefliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, direksiyon eğitimi dersi sınavlarına ilişkin önemli düzenlemeler getirildi. Artık sınavlar, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata uygun şekilde onaylanmış 2 farklı güzergahta gerçekleştirilecek.

Ayrıca, engelli kursiyerler için yapılan düzenleme ile kendilerine ait veya standartlara uygun temin edecekleri bir araçla eğitim alabilecekleri ve sınavlara girebilecekleri belirtildi. Bu düzenleme, engelli bireylerin eğitim sürecini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Kurum açma işlemlerinde, resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken belgelerin, ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle alınamaması durumunda bir ay, inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ise 20 gün ek süre verilecek.

Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek.

Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek, sisteme aktarılarak kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyidi alınacak. Kursiyer için düzenlenen fatura da Özel MTSK Modülüne işlenerek, mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek.

3 YIL İÇİNDE YENİDEN KAYDOLANLAR EĞİTİM VE SINAVLARDAN MUAF OLACAK

Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek.

Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

UYGULAMA SINAV SÜRESİ 40 DAKİKAYA ÇIKACAK

Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek.

GERİ PARK UYGULAMASINDA İKİNCİ ŞANS TANINACAK

Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.

Eğitim ve sınav araçlarının yaşları, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanacak.

YERİNE BAŞKASINI SINAVA SOKANLAR 5 YIL SINAVA GİREMEYECEK

Sınavlarda, komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettirenler, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenler 5580 sayılı kanun kapsamında 5 yıl süre boyunca yapılacak sınavlara katılamayacak.

KOMİSYONLAR, BİR GÜNDE 10 KURSİYERİN SINAVINI YAPABİLECEK

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek.

İlçede sınav yapılacak sertifika sınıfında yeteri kadar direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesinin olmaması durumunda bu sertifika sınıfı için başka ilçelerden görevlendirme yapılabilecek.

Sınav yürütme komisyonu, sınavdan bir gün önce direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılacağı güzergahta gerekli incelemeleri yapacak. Uygulama alanlarında kursiyerin araç kullanmasını kolaylaştırıcı işaretlerin bulunup bulunmadığını, güzergahta sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek durumların olup olmadığını kontrol edilecek.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: Emeklilerle Dalga Geçiyorlar CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: Emeklilerle Dalga Geçiyorlar

Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

Yönetmelik değişikliği kapsamında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.